English

Njoftim nga Ministria e Shëndetësisë

Neser ne dt. 14 Maj 2009, ora 11:00 te Hotel Tirana, organizohet tryeza e rrumbullaket me teme:

"Roli i faktoreve ne funksionimin e Sistemit Shendetesor ne teresi dhe ate farmaceutik ne vecanti"

Me pjesmarrjen e Ministres se Shendetesise, znj. Anila Godo dhe te tere aktoret e sistemit shendetesor, (OBSH, Komisioni parlamentar shendetesor, Fakulteti i Mjekesise, ISKSH, QKKB, FSSH, ASHR, Urdhri i infermierit, Shoqata e sindikatave farmaceutike, Shoqata mjekesore e Stomatologeve.)

KOMENTE