English

Raporti i FBI, në SHBA 51 % e krimeve të urrejtjes, kryer nga paragjykimet raciale e fetare

Uashington, 16 maj, NOA - Byroja Federale e Hetimeve e quajtur "USA The Uniform Crime", publikoi të dhënat statistikore për të gjitha llojet e krimeve në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për vitin 2008.

Nga viti 2007-2008, FBI-së vlerësoi se janë bërë gjithsej 14.209.365 arrestime mbarëkombëtare për shkelje të të gjitha llojeve të krimit (me përjashtim të shkeljeve të trafikut), nga të cilat 597.447 janë për krime të dhunshme, dhe 1.610.088 janë për krimet e pronës. Në të gjithë territorin e SHBA-ës, gjatë vitit 2007 - 2008, shkalla e arrestimeve u vlerësua në 4,743.3 arrestimet për 100,000 banorë; krimit për të arrestuarit për vepra penale të dhunshme, 200,2 të arrestuar për 100,000 banorë; për krimin e pronës, ishte 544,1 për 100,000 banorë shkelje të ndryshme.

Numri i krimeve të dhunshme sipas arrestimeve ka rënë në 1,1 për qind në vitin 2007, kur krahasohet me arrestimin e të dhënave nga viti 2006. Numri i arrestimeve për krimin me pronën në vitin 2007, është rritur 5,4 për qind në krahasim me shifrat e vitit 2006 .

Arrestimet e të miturve (nën moshën 18 vjeçare) për vrasje u rrit 2,8 për qind në vitin 2007 krahasuar me arrestimin e të dhënave në vitin 2006.

Në vitin 2007, 75,8 për qind e të gjithë personave të arrestuar ishin meshkuj, 81,8 për qind e të personave të arrestuar për krimin e dhunshme ishin meshkuj dhe 66,6 për qind e personave të arrestuar për pronën e krimit ishin meshkuj.

Krimet:

Krimi i dhunshëm është e përbërë nga katër shkelje: nonnegligent vrasje dhe vrasje e thjeshtë, me forcë e përdhunim, vjedhje, dhe sulmet e rënduara. Sipas Uniform Crime Raportimit (UCR) Programi i definicionit, krimet e dhunshme janë të përfshijë në kryerjen me forcën fizike ose kërcënimin e armëve të ftohta.

Urrejtja:

Në vitin 2007, në të gjithë territorin e SHBA-ës, ka pasur 9.006 incidente penale nga këto vetëm 7.624 u raportuan si shkelje, si rezultat i një paragjykimi ndaj racave, feja, orientimit seksual, përkatësisë etnike / kombëtare të origjinës, ose të paaftësisë fizike apo mendore.

Krimi i Urrejtjes sipas statistikave, të botuar nga FBI - Programi "Uniform Crime Raportimit (UCR)" përfshin të dhënat nga raportet që njihen sipas ligjit Krimi i Urrejtjes. Krimit janë paraqitur nga të dhënat e agjencive të zbatimit të ligjit federal në të gjithë territorin e SHBA-ës, në qytetet, qarkun, shtetin federal, grupeve fisnore,

Sipas Raportit, pothuajse 51 për qind e këtyre krimeve ishin të motivuara nga një paragjykim racial, 18,4 për qind ishin shkaktuar nga një paragjykim fetar, 16,6 për qind ishin të motivuara nga orientimi seksual-njëanshmërisë së gjinisë, dhe 13,2 për qind e të incidentet ishin të motivuara nga një etnie / origjina kombëtare me paragjykim. Dhe një për qind e këtyre lloj krimeve përfshinë paragjykimin kundër një njeriu me aftësi të kufizuara. Prej tyre nga 7.330 të arrestuarve të njohur si shkelësit e ligjit në vitin 2006, ose 62,9 për qind ishin të bardhë, dhe 20,8 për qind e tyre janë të racës së zezë. Gara ishin 9,8 për qind, 4,9 për qind ishin të grupeve të përbërë nga individë të racave të ndryshme.

NOA-INA

KOMENTE