English

Njoftim nga delegacioni i sipërmarrësve lombardë në Shqipëri

Nga data 27 deri me date 29 Maj 2009 do te jete i pranishem ne Tirane nje grup sipermarresish italiane nga rajoni i Lombardise, i kryesuar nga PROMOS Milano. Misioni i biznesmeneve lombarde organizohet nga Instituti Italian per Tregtine e Jashtme ne bashkepunim me Zyren Tregtare te Ambasades Italiane ne Shqiperi.

PROMOS Milano eshte Ndermarrja e Posaçme e Dhomes se Tregtise te Milano-s e cila operon ne mbeshtetje te procesit te nderkombetarizimit te firmave te vogla e te mesme (SME-ve).

Delegacioni italian do te perbehet nga shoqerite e meposhtme:

- MIDAC Srl, eshte prodhuese e detergjenteve per higjenizimin e ambienteve prodhuese te produkteve ushqimore, spitaleve, hoteleve, restoranteve etj. (www.midac.net );

- ERG RENEW Spa, prodhuese e energjise elektrike nga burime te rinovueshme. Operon gjithashtu ne trajtimin dhe eliminimin e mbeturinave (www.ergrenew.it );

- PJELE COSTRUZIONI Srl, operon ne sektorin e ndertimeve rezidenciale, industriale, tregtare, ne sektorin e puneve publike, ne arredimin urban etj. (www.pjelecostruzioni.com );

- SORGENIA Spa, prodhuese e energjise nga burime te rinovueshme (www.sorgenia.it );

- GEA.SISTE - IDRO.GEA Srl, e cila operon ne sektorin e ndertimeve rezidenciale, tregtare, ne sektorin e puneve publike, ne arredimin urban etj. (www.geasiste.it );

- IDRODEPURAZIONE Srl, operon ne fushen e pastrimit te ujrave te zeza, ne perpunimin e mbeturinave agro-ushqimore, ne mbledhjen e depurimin e ujit te shiut etj. (www.idro.net );

- BLUMINIPOWER Srl, prodhuese e energjise elektrike nga burime te rinovueshme (www.bluminipower.it ).Â

Me 27 Maj, ne ora 15:15, do te zhvillohet ne Pallatin e Kutures - Salla "Nene Tereza", seminari mbi energjine nga burimet e rinovueshme ne bashkepunim me ALBINVEST dhe AKBN-ne. Diten e enjte 28 Maj, nga ora 10:00 deri me 13:00 dhe nga ora 15:00 deri ne oren 18:00, do te zhvillohen takime biznesi b2b me partnere shqiptare ne Hotel Tirana International - Salla Teuta.

KOMENTE