English

Profesionet, qeveria zëvendëson licencat me provimet e shtetit

Tiranë, 26 gusht NOA-Qeveria vendos të zëvendësojë licencat e profesioneve të tilla si avokati, mjeku, farmacisti, arkitekti apo urbanisti e inxhinieri, me provime dixhitale të cilat do të jenë prova më e qartë e aftësisë që ka një person në profesionin që do të ushtrojë në jetë.

Në mbledhjen e sotme të qeverisë, kryeministri Berisha theksoi se provimi i shtetit do të jetë dixhital, një model i aplikuar me sukses edhe në vende të tjera dhe i rëndësishëm për të shmangur korrupsionin.

"Ne nuk mund të vendosim provime të tjera përveç provimit dixhital, që është plotësisht i mundshëm. Modele të tilla ekzistojnë në Shtetet e Bashkuara dhe në vende të tjera.

 Ne e kemi këtë jetike për të shmangur korrupsionin. Ndaj, ashtu siç po veprohet me provimet në shkollat e mesme, Ministria e Arsimit dhe Ministritë respektive si Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit për profesionet e inxhinierit, arkitektit, urbanistit etj., duhet të fillojë me seriozitetin më të madh përgatitjet për standardet e provimit të shtetit", tha Berisha.

Kryeministri Berisha tha se ky ligj mbush një boshllëk që ekzistonte në legjislacionin shqiptar dhe është bërë kujdes që të mos cenojë arritjet e deritanishme në heqjen e licencave dhe lejeve të panevojshme.

KOMENTE