English

ISKSH, firmoset kontrata kolektive me punonjësit e shëndetësisë

Tiranë, 31 gusht NOA-ISKSH ka nënshkruar sot kontratat e reja kolektive te punës me punonjësit e shëndetësisë në të gjithë vendin.

Kontrata e cila është 3 vjecare rregullon marrëdhëniet mes ISKSH-së dhe Sindikatave të punonjësve të shëndetësisë.

Punëmarrësit që përfitojnë nga nënshkrimi i kësaj kontrate janë 22.519 punonjës në të gjitha nivelet e shërbimit shëndetësor.

"Kjo është një traditë pozitive e ISKSH-së e cila po përsos në vijimësi si kontratën kolektive të punës e cila rinovohet cdo 3 vjet ashtu edhe ato kontrata të mëtejshme që rregullojnë marëdhëniet e ISKSH-së me qendrat shëndetësore dhe së fundmi edhe me spitalet në të gjithë vendin. Këto kontrata vënë në baza ligjore raportet mes Institutit dhe punonjësve të shëndetësisë duke përcaktuar qartë të drejtat dhe detyrimet e palëve. Ato janë tejet demokratike pasi merret mendimi I vetë punonjësve të shëndetësisë ne hartimin e tyre", u shpreh drejtoresha e ISKSH-së znj. Elvana Hana pas nënshkrimit të kësaj kontrate koleketive pune.

Kontrata kolektive e punes përcakton themelimin e marrëdhënies së punës, të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e punëdhënësit dhe punëmarrësit, orarin e punës, punën e natës, pushimin vjetor, sigurinë në punë, mbrojtjen e shëndetit të të punësuarit dhe mbrojtjen e ambientit të punës.

Kjo kontratë përcakton gjithashtu se punonjësit e shëndetësisë kanë të drejtën e shpërblimit deri në 2 paga mujore në vit sipas performancës së arritur. Një element I ri I kontratës kolektive të punës ka të bëjë me përfshirjen më të gjerë në vendimmarrje të strukturave të sindikatave të shëndetësisë të cilat do të kenë përfaqësues në strukturat dhe bordet e ISKSH-së në rajone.

Një nga nenet e kësaj kontrate ka të bëje edhe me detyrimin e sindikatës për të denoncuar cdo spekullim që lidhet me pagesën në shërbimin shëndetësor si edhe në përfitime të padrejta në dëm të pacientit, në diskriminimet e keqtrajtimet shendetësore etj.

Punëdhënësit i ndalohet të deskriminojë punëmarresit për shkak të antaresimit në sindikatë dhe përfaqësuesve të zgjedhur.

m.i/NOA

.

KOMENTE