English

Grupi i Decentralizimit: Zgjedhjet e Kosovës do mbahen në 36 komuna

Prishtinë, 16 shtator, NOA - Grupi Ndërministror për Decentralizim (GND), ka nxjerrë një vendim në bazë të të cilit zgjedhjet lokale të 15 nëntorit 2009 për zgjedhjen e Kuvendit të komunës dhe kryetarit të komunës mbahen në 36 komunat e Republikës së Kosovës, sipas Ligjit për Kufijtë Administrativë.

Ndërkaq zgjedhjet lokale në Mitrovicë të Veriut dhe Partesh, do të mbahen pas themelimit të ekipeve përgatitore komunale, përgatitjes së nevojshme për zgjedhje në të ardhmen në pajtim me legjislacionin në fuqi. Në bazë të këtij vendimi përgjegjësinë për zbatimin e këtij vendimi e mban Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) dhe Zyra Civile Ndërkombëtare (ZCN), ndërsa përgjegjësinë për zbatimin e këtij vendimi e mban Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) dhe Zyra Civile Ndërkombëtare (ZCN). Pas një sërë konsultimesh dhe analizash mes insitucioneve përgjegjëse Presidentit të Kosovës, Fatmir Sejdiu, Kryeministrit Hashim Thaçi, Ministrit të MAPL së, Sadri Ferati, Shefit të ICO s, Pieter Faith, shteteve të Kuintit dhe partnerëve ndërkombëtarë, është krijuar pajtueshmëri dhe mbështetje e plotë për vendimin e marrë.

NOA-INA

KOMENTE