English

Banka e Shqipërisë publikon interesat në tregun ndërbankar të parasë

Tiranë, 19 Shtator NOA - Më poshtë, gjeni interesat në tregun ndërbankar të parasë, ofruar nga Banka e Shqipërisë:

Interesat në tregun ndërbankar të parasë

TRIBID 'Interesi i kërkuar për pranimin e depozitave'Â

o/nÂ

njëditor

4.20%

12MÂ

12-mujor

7.83%

6MÂ

6-mujor

6.83%

3MÂ

3-mujor

5.92%

1MÂ

1-mujor

5.64%

1WÂ

njëjavor

4.91%

TRIBOR 'Interesi i ofruar për vendosjen e depozitave'Â

1MÂ

1-mujor

6.93%

1WÂ

njëjavor

6.43%

o/nÂ

njëditor

6.35%

12MÂ

12-mujor

9.48%

6MÂ

6-mujor

8.34%

3MÂ

3-mujor

7.41%

KOMENTE