English

Interesat e reja të ofruara nga Banka e Shqipërisë

Tiranë, 10 tetor NOA - Më poshtë do të gjeni interesat e reja të ofruara nga Banka e Shqipërisë:

Përditësimi i fundit: 10.10.2009

Â

  Interesat në tregun ndërbankar të parasë

TRIBID 'Interesi i kërkuar për pranimin e depozitave'Â

o/nÂ

njëditor

4.10%

12MÂ

12-mujor

7.84%

6MÂ

6-mujor

6.83%

3MÂ

3-mujor

5.91%

1MÂ

1-mujor

5.59%

1WÂ

njëjavor

5.01%

TRIBOR 'Interesi i ofruar për vendosjen e depozitave'Â

1MÂ

1-mujor

6.93%

1WÂ

njëjavor

6.39%

o/nÂ

njëditor

6.11%

12MÂ

12-mujor

9.30%

6MÂ

6-mujor

8.34%

3MÂ

3-mujor

7.41%

Â

KOMENTE