English

Legalizimet, lista e 2500 personave që kanë prona në zonën e Kamzës

Vetëm për abonentët

Legalizimet, lista e parë me 2000 emra për Paskuqanin

Legalizimet, lista e dytë me 1884 emra për Paskuqanin

Tiranë, 21 Prill NOA - Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI) ka shpallur sot listën me 2500 emra të familjeve që kanë pasuri për legalizim në zonën e Kamzës.

Lista që ju gjeni më poshtë të plotë, ka në përbërje pasuritë që ALUIZNI u ka përfunduar dokumentacionin tekniko-ligjor te kalimit te pronësisë te parcelës ndërtimore.

Qytetaret e listuar qe dëshirojnë te shlyejnë detyrimet me bono privatizimi (letra me vlerë), në përputhje me grafikun e miratuar, të paraqiten pranë Zyrave të Drejtorisë Rajonale Tiranë për të dorëzuar kërkesën për mënyrën e pagesës sipas përcaktimeve të ligjit të letrave me vlerë apo bono privatizimi.

Klikoni këtu për të shkarkuar listën e plotë

Këtu gjeni edhe emrat e publikuar dy ditët e fundit:

Legalizimet, lista e parë me 2000 emra për Paskuqanin

Legalizimet, lista e dytë me 1884 emra për Paskuqanin

KOMENTE