English

Përfitoni minuta falas duke kryer rimbushje elektronike

English Version Below

Tiranë, 16 Shtator 2010 NOA – Kompania e telefonisë celulare Vodafone ka laçuar shërbimin e saj të ri Vodafone E-Top Up i cili është i mundshëm në të gjitha Dyqanet Vodafone. Përmes këtij shërbimi, abonentët përfitojnë bonus duke kryer rimbushje elektronike.

Kështu, të gjithë klientët e planeve tarifore Vodafone Club, Vodafone Card dhe Vodafone U Control 1500 mund të përfitojnë nga kjo ofertë si më poshtë:

Klientët Vodafone Club

250 minuta falas brenda grupit për rimbushjet elektronike prej 1,200 Lekë deri në 1,999 Lekë.

1000 minuta falas brenda grupit për rimbushjet elektronike duke filluar nga 2,000 Lekë.

Klientët Vodafone Card

minuta falas brenda rrjetit Vodafone për rimbushjet elektronike prej 1,200 Lekë deri në 1,999 Lekë

minuta falas brenda rrjetit Vodafone për rimbushjet elektronike duke filluar nga 2,000 Lekë

Klientët Vodafone U Control 1500

minuta falas brenda rrjetit Vodafone për rimbushjet elektronike prej 1,200 Lekë deri në 1,999 Lekë

minuta falas brenda rrjetit Vodafone për rimbushjet elektronike duke filluar nga 2,000 Lekë

Oferta është e vlefshme për një kohë të kufizuar. Minutat falas mund të konsumohen brenda 7 ditëve nga dita e rimbushjes.

Çdo klient mund të përfitojë sërish nga kjo ofertë nëse bonusi i përfituar nga rimbushja paraardhëse është konsumuar ose i ka kaluar periudha e vlefshmërisë.

Në rastin e planit tarifor Vodafon U Control 1500, minutat bonus konsumohen me intervale prej 30 sekondash.

Për më shumë informacion kontaktoni shërbimin e kujdesit ndaj klientit ose vizitoni dyqanet Vodafone në mbarë vendin.

e.r/NOA

English Version

Benefit free communication minutes with Vodafone E-Top Up

Tirana, September 16 NOA - Benefit bonus by recharging your Vodafone number electronically through Vodafone E-Top Up service at all Vodafone shops.

All customers of Vodafone Club, Vodafone Card and Vodafone U Control 1500 tariff plans may benefit from this offer as follows:

Vodafone Club Customers

250 minutes for free within the group for the electronic recharges of 1,200 Lekë up to 1,999 Lekë

1000 minutes for free within the group for the electronic recharges of 2,000 Lekë and up.

Vodafone Card Customers

30 minutes for free within Vodafone network for the electronic recharges of 1,200 Lekë up to 1,999 Lekë

60 minutes for free within Vodafone network for the electronic recharges of 2,000 Lekë and up.

Vodafone U Control 1500

45 minutes for free within Vodafone network for the electronic recharges of 1,200 Lekë up to 1,999 Lekë

90 minutes for free within Vodafone network for the electronic recharges of 2,000 Lekë and up.

The offer is valid for a limited period of time. The free minutes should be consumed within 7 days from the recharge day.

Customers may benefit a consecutive bonus only following the depletion or expiry of a previous one.

In the case of Vodafone U Control 1500, the bonus minutes are consumed as per 30 seconds intervals.

For further information please contact Vodafone’s Customer Care Service or visit Vodafone Shops all over the country.

e.r/NOA

KOMENTE