English

Situata më e fundit në Shkodër dhe zonat e tjera të përmbytura në vend

Tirane, 7 Dhjetor 2010 NOA - VIjon me poshte, nformacioni me i fundit i mbremjes se sotme i KNE mbi situatën në rrethin Shkodër gjate dites se sotme.

1.Informacion mbi kaskaden Drin-Bune

Nga komunikimi me sallat operative te HC rezulton se:

HEC-et

Kuota e Liqenit(m)

Prurjet

m3/s

Shkarkimet

m3/s

Fierzë

291.08

750

1057

Koman

170.16

1646

1389

Vau i Dejës

74.22

1618

1427

Niveli i ujit ne liqenin e Shkodrës pranë urës së Bunës, në kuotë absolute është 9.90m.

Niveli i ujit i lumit Drin pranë urës së Bahçallekut 9.52 m

Kuota ne Dajç eshte 7.4m

Hidrovori ne Velipoje po punon me kapacitet te plote me kuote -1

Prurjet ne lumin Kir jane 70 m3/sek, ne lumin Gjader jane 70 m3/sek

2. Situata ne Qarkun Shkodër

Gjatë ditës, forcat e policisë në bashkëpunim me strukturat e tjera, janë angazhuar ne evakuimin e shtetasve në ndihmë të banorëve në zonat e përmbytura si dhe në sigurimin e rendit e qetësisë në këto zona. Te gjithe veprimet ne komuna po drejtohen nga ministrat e kabinetit të qeverise te cilet jane te shperndare ne cdo njesi vendore. Nivelet e ujrave në pergjithesi në territorin e rrethit Shkoder kane pësuar rënie. Veprimet e policisë, ushtrise kane qene të përqendruara dhe më intensive ne zonat më problematike si në fshatrat e Komunës Dajç, në fshatin Obot të Komunës Ana e Malit, ne fshatin Mali i Jushit të Komunës Bushat, në Komunën Bërdice, në Komunën Velipoje, dhe lagjet periferike te qytetit buzë Liqenit të Shkodrës (ne Livadhe), ne komunen Rrethina jane 185 familje te izoluara ne fshatin Zues, 50 familje te evakuar ne vendin e quajtur Livade te komunes rrethina, si dhe 25 familje te cilat kane ardhe nga Bashkia Shkoder (lagjet e qytetit, Komuna Dajc, Berdice dhe Guri Zi)

Situata e akseve rrugore shkaktuar nga përmbytja

Në rrethin e Shkodrës:

Rrugët në qytetin e Shkodrës:

Unaza e re nga vendi i quajtur Parku i Industrise Ndocej, deri tek “Bexhisteni”, kalohet vetëm me mjete të larta pasi në rrugë niveli i ujit kalon lartesine mbi 1 meter.

Aksi rrugor nga Pesëkatëshi me urë në Xhabijes deri tek Ura e Bunës (Lokali “Freskia”) kalohet vetëm me mjete të larta.

Ura e Bunës është e kalueshme me mjete të larta.

Rruga e Shirokës është e kalueshme me mjte te mesme dhe te larta.

Rrugët nacionale dhe rrugët lidhëse me komunat:

Aksi rrugor Shkodër – Tirane tek Harku i Berdices është i kalueshëm nga te gjitha llojet e automjeteve por per te shkuar ne Tirane nga Shkodra duhet te kalohet me mjete te larta nga aksi nga Xhabija deri tek Ura e Bunes.

Rruga për në Komunën Ana e Malit dhe PKK Muriqan kalohet nga te gjitha llojet e automjeteve.

Aksi rrugor Shkodër – Bërdicë tek Harku i Berdices është i kalueshem nga te gjitha llojet e automjeteve.

Aksi rrugor Shkodër – Velipojë është i pakalueshëm në të dy krahet.

Rruga për në Komunën Dajç është e pakalueshme nga mjetet e transportit.

Aksi rrugor Shkodër – Kirë – Mali i Shoshit – Komuna Shalë lëvizja kryhet me vështirësi.

Aksi rrugor Bogë – Thethë është e pakalueshme, (në Qafë Terthorë ka rreth 1 m borë).

Aksi rrugor Breg Lumi – Thethë është e bllokuar si pasojë e shëmbjes së rrugës nga reshjet.

Në rrethin M.Madhe:

Aksi rrugor Tamarë – Vermosh kalohet me vështirësi në Qafë të Bordolecit

Aksi rrugor Tamarë – Vukël është i bllokuar nga shëmbja e dheut dhe po punohet për zhbllokimin e kësaj rruge.

Akset e tjera rrugore janë të kalueshme nga automjetet

Në rrethin Pukë:

Aksi rrugor Fushë Arrëz – Iballë është e bllokuar nga shëmbja e dheut si pasojë e reshjeve të rëna dhe po punohet për zhbllokimin e rrugës.

Aksi rrugor Fierzë – Tropojë është i bllokuar kalimi tek Ura e Hidrocentralit të Fierzës pasi ka gërryerje pranë urës nga vërshimi i ujit.

Akset e tjera rrugore janë të kalueshme nga automjetet.

Situata lidhur me evakuimet në zonat e përmbytura:

Situata e permbytjeve e ndare sipas zonave

Bashkia Shkoder

L.Ahmet Haxhija

Nuk ka patur probleme dhe situata persa i perket nivelit te ujrave eshte permiresuar pasi gjate nates ka patur renie me rreth 5 cm ne rrugen e Udhakryqit e cila eshte e kalueshme deri te ish-fabrika e tullave ndersa ne Unaze ka patur nje renie me rreth 10 cm por ky segment eshte i kalueshem vetem nga mjetet e renda te transportit.

L.Salo Halili

Nuk ka patur probleme gjate nates dhe situata persa i perket nivelit te ujrave eshte permiresuar pasi gjate nates ka patur renie me rreth 10 cm por vazhdon te jete e pakalueshme nga mjetet e renda te transportit.

L.Guerrile dhe Livadet

Nuk ka patur probleme gjate nates dhe situata persa i perket nivelit te ujrave eshte permiresuar ndjeshem pasi gjate nates ka patur renie me rreth 30 cm por vazhdon te jete e pakalueshme nga mjetet e renda te transportit ne pjesen e Livadheve.

Nga Bashkia Shkodër ne bashkëpunim me forcat e ushtrisë dhe të policisë eshtë organizuar një shërbim taksi me varka në shërbim të qytetarëve ne zonat e përmbytura.

Gjatë ditës së sotme janë ndihmuar 900 persona për lëvizje.Janë ndihmuar disa studentë për të kaluar në zonen e Malit te Zi,njëkohësisht janë ndihmuar edhe një grup gazetarësh për të kaluar tek fshati i Paqes.

Komuna Ana-Malit

Situata eshte permiresuar ne krahasim me ate te nje dite me pare.Niveli i ujit ka pesuar nje renie prej rrehr 20 cm aksi rrugor Zues – Muriqan, eshte i kalueshem nga te gjitha llojet e automjeteve. Nuk ka patur probleme gjate nates.

Komuna Bushat

Situata ka nje permiresim te vogel ne krahasim me nje dite me pare.Uji eshte ne te njejtin nivel me ate te nje nate me pare duke arritur lartesine nga 1 – 1.5 meter ne zonat e permbytura konkretisht fshatrat Fshat i Ri, Mali i Jushit, Trush i Poshtem dhe Hoten ndersa vazhdon te kete nje permiresim te vogel ne vendin e quajtur rruga per tek Bishti i Jukes pasi eshte konstatuar nje renie prej disa centimetrash ne kete zone.

Komuna Berdice

Situata ka pesuar ne permiresim te ndjeshem ne krahasim me ate te nje nate me pare.Niveli i ujit ka patur nje renie prej rreth 10 cm dhe segmenti rrugor tek Harku i Berdices eshte i kalueshem nga te gjitha llojet e automjeteve ndersa aksi rrugor Berdice-Trush eshte i kalueshem nga mjetet e larta.

Komuna Dajç

Situata vazhdon te jete e njejte me ate te nje dite me pare.Siperfaqja e permbytur nga uji eshte rreth 90%,ndersa niveli i ujit ka pesuar nje renie e lehte ne krahasim me nje dite me pare.Akset rrugore ne kete komune jane te pakalueshme ma mjete tokesore.

Komuna Guri i Zi

Situata ne kete komune ka nje permiresim te ndjeshem persa i perket nivelit te ujit i cili ka pesuar nje renie te metejshme ne masen 10 centimeter naten e fundit ne zonat e permbytura (Kuç,Rrenc dhe Vukatane) dhe shte i kalueshem nga te gjitha llojet e automjeteve.Vazhdon te kete permbytje ne pjesen fundore e fshatit Kuç ne vendin ku bashkohen lumi Drin me lumin Kir.Vazhdon shperndarja e ushqimeve dhe koncentrateve per bagetite ne fshatrat Kuç,Rrenc dhe Vukatane.

Komuna Velipoje

Situata ne kete komune vazhdon te jete e njejte me ate te nje nate me pare.Niveli i ujit ka pesuar nje renie te lehte me rreth 10 cm.Megjithe renien e nivelit te ujit akset rrugore ne kete komune vazhdojne te jene te pakalueshme nga mjetet e te gjitha llojeve.Argjinaturat ne Reç dhe Ças jane ne rregull dhe nuk kane probleme te asnje lloji.

4.Veprimtaria e KNE, KECQ

5.Veprimtaria e strukturave te DSHP dhe Spitaleve.

Ne te gjitha zonat e përmbytura, dhe konkretisht ne Velipoje, Dajç, Berdice, Ana e Malit, Bushat,

Vazhdon sherbimi 24 oresh;

Jane siguruar te gjithe medikamentet e emergjences dhe qe nga dita e djeshme, jane siguruar nga Ministria e Shendetesise edhe nje sasi medikamentesh, konkretisht antibiotike, te cilat i jane shperndare ketyre qendrave;

nuk kemi rritje te sëmundshmerise.

Përsa i takon monitorimit te ujit te pijshem per ne qytetin e Shkodres, vazhdon marrja e mostrave te ujit ne, dy here ne dite,ne pikat e percaktuara te cilat kane uje, si dhe marrja e mostrave ne te gjitha ato raste kur ne mendojme se ka probleme ose kur kemi nje informacion nga qytetaret per probleme ne lidhje me ujin e pijshem. Ne mostrat e sotme rezulton qe klori eshte brenda normave te miratuara nga Ministria e Shendetesise.

6.Veprimtaria e Drejtorive të Rrugëve Rajonale dhe Rurale.

U morën masat e duhura nga drejtoria e rrugëve rajonale dhe DPQ për vendosjen e shënjave të identifikimit të kufizuesve të akseve të rrugëve të Dajcit, Velipojës. Është punuar nga Drejtoria Rajonale ne zhbllokimin e aksit F.Arrez-Reps-Gjegjan si dhe në bashkëpunim me ushtrine eshte punuar rampa tek Ura e Bunes rreth 40m si dhe jane bere punime ne argjinaturen e Gjolulit si mbushja me qakull, sistemim, ngjeshje. Kane ardhur prane kësaj drejtorie ne dispozicion te KECQ rreth 14 mjete vetëshkarkuese per ti përdorur per ndërhyrje ne zonat e permbytura.Po punohet nga kjo drejtori në bashkepunim me Drejtorinë Pyjore per pastrimin e Ures se Bunes nga grumbullimi i mbeturinave të cilat të ngjeshura pas hekurave krijonin një rrezik për urën, këtu është vendosur një grup punëtorësh dhe një mjet fadromë.Gjatë ditës u arrit të pastrohet plotësisht Ura nga mbetjet që sjell Liqeni. Kane perfunduar punimet tek Harku i Berdices ku jane hedhur rreth 500 m3 inerte dhe rruga eshte bërë e kalueshme. Kane filluar punimet per mbylljen e gropave ne rrugen Shkoder-Mjede. Po punohet tek ura e spatharit për përfocimin e këmbëve të kësaj ure, këtu një ndihmesë po jep dhe firma Austriake verbund (Energji Ashta). Është bërë e kalueshme rruga e Qafës së Malit. Është bërë e kalueshme rruga Koplik –Bogë. Ëshë bërë e kalueshme rruga Qafë Ajasëm (një variant ky për të udhëtuar në drejtim të Tiranës). Nga ana e kësaj ndërmarrjeje është bërë dërgimi i mbi 4000m3 material për mbushjen e argjinaturës Torovicë.

7.Veprimtaria e Ujësjellësve Fshat dhe Qytet.

Situata e furnizimit me ujë të qytetit:

Qyteti furnizohet nga Stacioni i Ri i pompave me 450l/sek me dy E/pompa

Me manovrimet e rezervuarëve të ujit ne Kodrat Tepe arrihet mbajtja e presionit në rrjete në kufinjtë 0.3-0.6 bar

Uji është i kontrolluar nga DSHP me analiza dy herë në ditë dhe deri tani është brënda normave për konsum publik.

Në zonat që kanë prezencen e ujit ne sipërfaqe është bërë njoftimi që përpara konsumimit për siguri uji te zihet nga konsumatoret.

Ne qëndrat e grumbullimit monitorohet furnizimi me uje nga grupet e ujësjellësit që janë në gadishmëri 24 orë

Hidrantët e furnizimit me ujë të botëve janë në gadishmëri dhe kontrollohen nga grupet.

Në zonat e përmbytura po bëhet cdo ditë dezinfektimi me klor pluhur në sipërfaqe.

Pompat e pastrimit ne sallat e makinerive ne Stacionet e Pompave punojnë 24 orë pa nderprerje

Rrjeti KUZ ne pjesën hyrëse të qytetit dhe pothuajse ne pjesën qëndrore të tij punon tashmë nën presion të ujërave që kanë përmbytur këtë pjesë të qytetit.

Stacioni i Pompave te KUZ për efekt të nivelit të lartë të ujerave në lumin Buna dhe Drin,është jashtë pune.

Për të mos hyrë ujërat sipëerfaqësore në godinë në dyert hyrëse të saj janë vendosur thasë me rërë.

Në zonat e permbytura po bëhet cdo ditë klorinimi për efekt dezinfektimi.

Janë klorinuar zonat si më poshtë:

Rruga Vasil Shanto(Xhabije),Të dy krahët e rruges dhe mbas pallateve,Rruga Alqi Kondi,Krahu i Djathte,Rruga e Dekorit,Ndocaj,Rrugica e Dizdareve,Rruga Llazanej.

8.Veprimtaria e strukturave të CEZ, OST.

Ka qënë pjesë e këtij shtabi duke kontribuar maksimalisht ne furnizimin me energji elektrike ne te gjithe zonen e Shkodres.

Perparesi ne furnizim I eshte dhene zonave te permbytura, duke mbajtur sherbime 24 oreshe ne grupet e gatishmerise ne qytet dhe ne zonat e permbytura.

Strukurat e CEZ SHPERNDARJE SHKODER mbajne kontakte te vazhdueshme me shtabin e emergjences per eleminimin e defekteve dhe rrezikut qe paraqitet ne kabinat dhe linjat elektrike te TM e TU.

Sot u bë e mundur dhenia energji Nst 35/6kv Zues duke i dhënë energji abonentëve nga fshati Zues në Moriqan me përjashtim të fshatit Obot i cili për momentin nuk mund të ketë energji.

I është dhënë energji 2 kabinave 20kv ne lagjen Xhabije.

Po monitorohen të gjitha kabinat që mund ti japin energji meqënëse niveli i ujit po ulet.

9. Bordi i Kullimit

Rezervuari i shtodrit gjendet ne gjendje normale me sasi uji te kontrolluar 7.5 mln qe eshte brenda rregullave teknike.

Hidrovori I çasit nuk funksionon sepse eshte teresisht i permbytur.

Po punohet ne Argjinaturen e Recit per mbilartesimin e argjinatures nga strukturat e ushtrise e cila eshte lartesuar mbi 1m. Po punohet ne argjinaturen e Vilunit per shmangjen e filtrimeve.

Sipas informacionit te Bordit te Kullimit Lezhe që nga data 02.12.2010 filloj puna ne argjinaturen e Torovices dhe po punohet në nje gjatesi 1500 ml dhe gjeresi 5 m ku jane hedhur deri tani mbi 12.000 m3 inerte duke krijuar nje rezerve ne lartesi 70cm dhe po punohet pwr ritjen e kesaj lartwsie. Sot po punohet ne ngjeshjen e materialit duke bere rrulimin e tij,gjithashtu ne nje pjese rreth 250m te kësaj argjinature po punohet për eliminimin e filtrimeve.Niveli i Ujit në këtë zonë ka rënë me rreth 30cm pra niveli i ujit ndodhet 1m poshte nivelit të argjinaturës.

10. Kontributet nga shoqatat, OJF, bizneset. etj.

Kryqi i Kuq Shqiptar ka shpërndarë deri tani ushqime për 110 familje ne fshatin Obot dhe 360 rome te akomoduar ne repartin e Rrencit, ndihme e cila do të vazhdoje deri me date 6.12.2010. Jane asistuar rreth 60 familje me kite higjenike që janë te dislokuar ne konviktin Safet Spahia. Ka marre furnizim dhe ka aktualisht ne gjendje ne magazinat e tyre rreth 10000 batanije, 400 kite higjenike dhe 300 batanije per ti shperndare ne zonat e permbytura. Ka mbështetur gjate 24 oreve me kite higjenike rreth 200 familje të akomoduar prane konvikteve Industriale dhe Universitetit. Edhe organizata Sakravita ka shprehur gadishmërine për të kontribuar në komunat e përmbytura. Nga OXFAM Gb në Shqipëri, për situatën e krijuar është asistuar 10 ton me bazë ushqimore për blegtorinë komuna Ana e Malit.

11.Veprimtaria e strukturave të Drejtorise së Bujqësisë, Mbrojtjes së Konsumatorit,

Sipas statistikave te mëposhtme.

Gjeni me poshte situaten përmbledhëse per diten e sotme, dt 7.12.2010. Eshte per tu theksuar se me renien e nivelit te ujit eshte permirësuar ndjeshem dhe rikthimi i energjise elektrike ne zonat problematike si rrjedhoje e permbytjeve dhe motit te keq ne ditet e kaluara. Eshte bere e mundur venia ne pune e disa nenstacioneve qe kane qene te permbytura.

Rajoni i Shkodres:

Sot u be i mundur rifurnizimi me energji elektrike 1500 abonenteve te fshatit ZUES ne Moriqan, ku ka qene e pamundur nderhyrja deri dje. Mbetet problematik fshati OBOT.

Ne lagjen Xhabije i eshte dhene energji 2 kabinave 20kv, duke kthyr energjine per disa abonente te kesaj lagjeje. Vazhdojne te mbeten pa energji rreth 350 abonente. Po monitorohen te gjitha kabinat qe mund ti japim energji dhe ketyre te fundit meqenese niveli i ujit po bie.

Situata ne rang vendi:

Eshte kthyer energjia per abonente te vendodhjeve si me poshte:

Tirana: (Gjokaj, Paskuqan)

Shijak: (Xhafzotaj)

Korce: (Pirg)

B.Curri: (Tropoje, Ragam)

Koplik: (Bajze)

Puke: (Iballe)

Burrel: (Bater, Zenisht)

Berat: (Kombinat)

Lushnje: (Divjake)

Vlore

Tepelene: (Memaliaj)

Erseke: (Shijan)

Corovode: (Potom)

KOMENTE