English

Ligjet, jo Topit (VIDEO)

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut shqyrtoi relacionet përkatëse lidhur me seancat dëgjimore për dekretet e Presidentit të Republikës për emërimet e anëtarëve të Gjykatës së Lartë. Konkretisht, gjatë mbledhjes u shqyrtua relacioni lidhur me seancat dëgjimore për dekretet e Presidentit të Republikës për emërimin si anëtar në Gjykatën e Lartë, të zonjës Manjola Bejleri, zotit Shkëlzen Selimi si dhe zotit Edmond Islamaj.

Komisioni i Ligjeve në zbatim të vendimeve të Gjykatës Kushtetuese, ka vendosur që nëpërmjet Kryetares së Kuvendit t’i kthejë Presidentit të Republikës dekretet për emërimin e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, pasi ka vetëm një vend vakant.

97

KOMENTE