English

Cikli i CO2 më i shpejtë nga parashikimet

E mërkurë, 28 shtator 2011, NOA- Cikli i dioksidit të karbonit i njohur si CO2 mes oqeanit dhe tokës mund të jetë më i shpejtë nga parashikimi. Sipas një analize për ecurinë e CO2, në harkun e 30 viteve, rezultatet e publikuara në revistën Nature, mund ti detyrojë ekspertët të rishikojnë modelet aktuale mbi ndryshimet klimatike, duke parë se asimilimi i dioksidit të karbonit, nga bimët kalon nga 120, 150- 175 miliardë ton CO2 në vit. a.y/NOA

KOMENTE