English

Modelet e reja të flokëve 2012. Mendoni dhe vendosni për veten tuaj

Parada të ndryshme zhvillohen për modën dhe njëra prej tyre e zhvilluar në Seul
ka objektivin e saj për futjen e tendencave të reja të modës së flokëve për 2012.

Do të ishte bukur pse jo që të shihje njerëz të qarkullojnë me këto medele në
rrugët e qytetit.
Por sa të guximshme jeni, këtë do e shohim gjatë vitit 2012.
Ne po ju ofrojme disa foto dhe ju zgjidhni atë që ju pëlqen dhe ju bën të ndiheni në konfidencë me trupin tuaj dhe me ambjentin që ju rrethon.

KOMENTE