English

Zbulim shkencor i qelizave burimore ose Steam Cells. Përse është i rëndësishëm identifikimi i tyre? ( VIDEO)

Qelizat embrionale janë një klasë e qelizave të padiferencuara të cilat janë në gjendje të dallojnë nga llojet e qelizave të specializuara. Zakonisht, qelizat embrionale vijnë nga dy burime kryesore:

1. Embrionet e formuara gjatë fazës blastocyst të zhvillimit embriologjik (qelizave embrionale)
2.Indeve të rritur (qeliza të rritura embrionale).
Të dyja llojet janë karakterizuar në përgjithësi nga fuqia e tyre, ose potenciale për të bërë dallimin në lloje të ndryshme qelizash (të tilla si, të lëkurës, të muskujve, kockave etj.
367

Zbulim shkencor

Hulumutimi mbi qelizat burimore është gjithashtu i dobishëm për të mësuar në lidhje me zhvillimin njerëzor. Qelizat e padiferencuara embrionale në fund, dallojnë pjesërisht për shkak se një gjen i veçantë është ndezur ose jo. Hulumtuesit e "STEAM Cells" mund të ndihmojnë për të qartësuar rolin që genet luajnë në përcaktimin se çfarë tipare gjenetike apo mutacionet marrim.
Kanceri dhe të tjera defekte të lindjes janë prekur edhe nga ndarja qelizore e parregullt dhe diferencimi. Terapitë e reja për sëmundje mund të zhvillohen nëse kuptohet shumë mirë se si këto agjentë sulmojnë trupin e njeriut.
Një tjetër arsye pse studimi mbi qelizat burimore është duke u ndjekur, me ritme të larta bëhet për të zhvilluar barna të reja. Shkencëtarët mund të masin efektin e një droge në inde të shëndetshme,normalë, duke testuar drogën në indet e rritura nga qelizat embrionale në vend të testimit te njerëzit që janë vullnetarë, por përdorues të drogës.

KOMENTE
  • livalu Ligor Luarasi20:04 - 08 Janar 2012
    Askush s'mund te quhet bashkekohor pa ditur Gjenetiken,ADN,genet,si funksionin acidi dezoksiribonukleinik qe kur krijohet ne zogote. Vecan: mesuesit,psikologet,mjeket,politikanet,astronautet,poetet,prindrit,etj,etj,po keshtu edhe njeriu i zakonte,s'mund te debatoje per azgje nese nuk njeh themeline e njeriut GJENETIKEN.Ndryshedebatet e tij shoqerohen me gabime.