English

Seksi ndihmon të jetojmë gjatë, ky kur bëhet me rregull

Seksi është më tepër se një shkarkim hormonesh dhe disa momente të shkurtëra të kënaqësisë së pastër.

Shkencëtarët tregojnë se seksi është jashtëzakonisht i dobishëm për shëndetin tonë, ndërsa mungesa e një jete aktive seksuale mund të ketë efekte negative.

Por, seksi i tepërt, gjithashtu mund të jetë i dëmshëm: më shumë se tre herë në javë mund t’a dobësojë imunitetin, dhe të na bëjë të prekshëm nga infeksionet.

Kërkimet shkencore kanë filluar të tregojnë që seksi i rregullt duket se ndihmon në largimin e kërcënimeve të sëmundjeve, dhe bile për më tepër mund t’i ndihmojë njerëzve të jetojnë më gjatë.
Normat vendosini vetë mjafton të jetë i rregullt.

KOMENTE