English

Pjerin Ndreu deklaron - Krimi është rritur (VIDEO)

427

Pjerin Ndreu, ish-zyrtar i larte i Policisë së Shtetit jep alarmin se të gjitha krimet kundër personit në kater vitet e fundit njohin vetëm rritje.
"Strategjia e luftës për parandalimin e ketyre krimeve ka dështuar, dukshëm. Duhet pranuar publikisht dhe duhet të analizohen të gjithë ata faktorë që kanë sjellë në këtë situatë. Kjo është një situatë që reflekton pothuajse në të gjithë veprat penale të grupit të krimeve kundër personave dhe pasurisë. Nuk ka ndodhur kurrë që kriminaliteti në të gjitha veprat penale të shkojë në rritje", tha Ndreu.

KOMENTE