English

10 personat më të fuqishëm të biznesit. Janë gati për të marrë botën

Janë quajtur "Dragonjtë e kuq" janë quajtur për herë të parë,pas rritjes alarmante të komunistëve në pushtet.

Ata kontrollojnë pjesën më të madhe të ekonomisë kineze, ku korrupsioni dhe të dhënat e interesave fshihen pas një manteli fshehtësie, dhe në anën tjetër të botës këta Bossa të pamëshirshëm po përpiqen dhe janë gati të marrin përsipër një varg të kompanive gjigante perëndimore.
Ato përfshijnë dinasti të biznesit që kanë sunduar për dekada të tëra, sipas njoftimeve nga Instituti Brookings dhe kontrollojnë çdo aspekt të jetës së qytetarëve të tyre.
Po në këtë mënyrë po përpiqen edhe për kompanitë gjigante të perëndimit, duke i përfshirë në bizneset e tyre.
Ata janë:
Zhang Qingwei
Wang Jianzhou
Li Xiaolin
Zhou Yongkang
Su Shulin
Chen Yuan
Xiao Gang
Guo Shuqing
Zhu Yanfeng
Zhang Guoqing

KOMENTE