English

Nëna i jep fëmijës për të ngrënë në shkollë sandwich Smartie

Ministria e Shëndetsisë së Linconshire në Angli kishte dëgjuar për këtë lloj sandwichi dhe duke qënë kurioz vendos që të bëjë kontroll në të gjitha shkollat ku shërbehet dhe dreka për fëmijët.
Kur zbuluan këtë lloj sandwichi ata u shprehën - e tmerrshme.
Synimi i këtij kontrolli ishte për tu informuar rreth ushqimit që hanë fëmijët në moshat e vogla dhe në adoleshencë pasi shifrat janë alarmante rreth rritjes së numrit të fëmijëve obezë. Ata u shpreheën se ushqimi në shkolla duhet të jetë i kontrolluar dhe në shkollat ku shërbehet ushqimi falas duhet të hanë vetëm fëmijët që kanë të ardhura të pakta financiare.
Ka të drejtë të aplikojë për ushqim falas çdo fëmijë që plotëson kriteret në bazë të dokumentave që kërkohen.
Statistikat tregojnë se më shumë se 25 për qind e djemve dhe 33 për qind e vajza të moshës dy dhe 19 vjeç janë mbipeshë apo obezë.

KOMENTE