English

5 hapat dhe fotot për të kontrolluar vetë gjirin tuaj

1. Shikoni gjokset tuaja në pasqyrë me shpatullat tuaja drejt dhe krahët tuaj në ijet tuaja.

Çfarë duhet të shihni në këtë pozicion?

Shini gjokset për nga madhësia e tyre, forma dhe ngyra nëse ata janë ndryshe nga e zakonshmja, pra shihni shtrembërime të dukshme apo ënjtje.
Nëse shihni ndryshime duhet të shkoni te mjeku.

2-3. Ngrini krahët tuaj ashtu si në figurë dhe shihni përsëri për ndryshimet që u përshkruan më lart.
Gjithashtu shihni duke e provuar butësisht duke e vendosur në mes të dy gishtave tuaj, nëse nga thithka e gjoksit del ndonjë lëng me ngjyrë.

4. Prekni gjoksin tuaj në pozicion shtrirë ashtu si në figurë, për të dy gjokset, me gishtat e para të dorës tuaj, duke mbajtur gishtat e sheshtë dhe së bashku.

5. Shumë gra për të kontrolluar gjoksin e tyre e kanë patur më të lehtë kur lëkura është e rrëshqitshme ndaj e realizojnë atë gjatë kohës që bëjnë dush.
Figura nr 5 dhe proçedura është e njëjtë.

Pas të gjitha ekzaminimeve nëse çdo gjë është normale përsëri mos hezitoni për të bërë një eko të gjirit tuaj thjesht për kontroll, dhe më pas është mjeku ai që u jep këshillat për kontrollet e tjera apo ekzaminimet e tjera.

KOMENTE