English

Seksi fiket për shumë meshkuj të rinj japonezë. Japonia shtëpia e grave të sigurta

Popullsia e Japonisë mund të zhytet edhe më thellë, me 30 për qind në dekadat e ardhshme.
Ka shumë arsye për këtë gjendje demografike. Për shembull, Japonia është gjithçka por e mbyllur për emigrantët e huaj.

Por të rinjtë japoneze janë duke marrë një pjesë të fajit për rënien e popullsisë së Japonisë.

Studimet tregojnë se meshkujt e rinj janë apatike për takime, dhe pa interes në seks.

Një gjimnazist thotë: "Kjo nuk është e djemtë nuk i pëlqejnë femrat. Por është më e lehtë dhe më zbavitëse po të rri me njerëz të tjerë."

Në këtë mënyre kemi një parajsë shoviniste mashkullore, ku Japonia papritmas shfaqet si shtëpia e grave të sigurta dhe të ashtuquajturat "bar-ushqyes" , me burra të ndjeshëm, krijesa pa seks, të zbehur nga koleget e tyre femra.

KOMENTE