English

Simptomat e formës njerëzore të sëmundjes së lopës së çmendur. Studim

Mijëra pacientë NHS mund të monitorohen fshehurazi nga qeveria për simptomat e formës njerëzore të sëmundjes së lopës së çmendur për shkak të shqetësimeve se mund të ketë një tjetër valë infeksionesh.
Ekspertët duke këshilluar Departamentin e Shëndetësisë besojnë se pacientët të cilët kanë kryer më shumë se 80 transfuzione gjaku janë më të rrezikuar nga zhvillimi i sëmundjes vdekjeprurëse të trurit, sepse ajo mund të kalojë nëpërmjet gjakut të infektuar. Ata thonë se monitorimi i këtyre pacientëve mund të japë të dhëna të rëndësishme për mënyrën e zhvillimit dhe transmetimit të sëmundjes nga personi në person dhe mund të ndihmojë për të punuar nëse ka gjasa për vdekje të mëtejshme.
Ajo gjithashtu mund të informojë zyrtarët nëse rreziku nga dhurimet e gjakut duhet të trajtohet më seriozisht, por ata janë duke marrë parasysh realizimin e mbikqyrjes së tyre në mënyrë të fshehtë, nga frika se nëse pacientët që janë në rrezik informohen se po monitorohen, do të shkaktojë alarm të panevojshëm.

Propozimet janë diskutuar nga një panel i fuqishëm shkencëtarësh dhe mjekësh, që këshillon qeverinë për sëmundjen e njohur si variant i CJD.

Raporti i panelit publikoi online sugjerimet e vëzhgimit të nxjerra nga survejanca e fshehtë shëndetësore e rreth 30.000 pacientëve të njohur që kanë realizuar një numër të lartë transfuzionesh gjaku.
Ekspertët do të presin të shohim të paktën 150 raste të variantit CJD në këtë grup të pacientëve, duke u bazuar në evidencat shkencore se 1 në 4000 dhe 1 në 20.000 e popullsisë mund të jenë të infektuar. Por kjo deri tani nuk është parë dhe mund të nënkuptojë se rreziku është më i ulët sesa mendohej më parë, ose ajo është duke marrë kohë më të gjatë për tu zhvilluar.
Grupi që kryen shumë trasfuzione gjaku përfshin njerëz që vuajnë nga sëmundje të rrezikshme për jetën, sëmundje si leukemia, anemia aplastike, çrregullime të gjakut si talasemia si dhe ato me dëmtime të shumta për shkak të aksidenteve rrugore, apo humbje të rënda të gjakut nga aneurizmat.
Raporti pranon se monitorimi i pacientëve pa pëlqimin e tyre është një problematikë morale; paneli, një nënkomitet i Komitetit Këshillimor për patogenët e rrezikshëm, i ka kërkuar Agjencisë për Mbrojtjen e Shëndetit për të përcaktuar opsionet e ndryshme për monitorimin e këtyre pacientëve me apo pa pëlqimin e tyre.
Chris James, shefi ekzekutiv i Shoqatë së hemofilisë, tha: "Ne jemi të tronditur për të mësuar se ka pasur ndonjëherë ndonjë sugjerim për monitorim jo-konsensual.
Duke pasur parasysh historinë e gjakut të ndotur në vitet 1970 dhe 1980, mirëmbajtja e etikës mjekësore është veçanërisht e rëndësishme për komunitetin hemofilik.
Çdo kornizë e propozuar duhet të rishikohet nga një komision etik dhe të jetë e hapur për individë dhe organizata nëpërmjet një procesi konsultimi formal ".
Shifrat e fundit zyrtare tregojnë se shtatë NHS pacientët kanë vdekur nga CJD pas transfuzionit të gjaku.
Katër raste janë të njohura se kanë marrë gjak nga njerëz të cilët ishin infektuar me vCJD dhe tre të tjerët kishin pasur më parë transfuzion edhe pse nuk dihet nëse gjaku ishte i ndotur.
Që nga rastet e para kur vCJD u shfaq në mes të viteve 1990, 175 njerëz në Britani kanë vdekur nga sëmundja e humbjes së trurit, e cila lidhet me konsumimin e mishit të infektuar me BSE.
Ekspertët parashikojnë se qindra të tjerë mund të vdisnin pas marrjes së gjakut të infektuar me këtë sëmundje, por ata janë të habitur se pse këto raste nuk janën zhvilluar ende.
Një teori është se disa njerëz kanë një avantazh gjenetik që mund të infektohen po nuk manifestojnë simptoma. Megjithatë, ata ende mund të infektojnë të tjerët nëse japin gjak.
Në një rast, një pacient gjatë një transfuzioni gjaku ka qënë ekspozuar ndaj vCJD dhe është ende gjallë 24 vjet më vonë.
Në këtë moment, pacientët janë të informuar vetëm se ata janë në rrezik më të madh për zhvillimin e vCJD në qoftë se ata kanë qenë të ekspozuar ndaj më shumë se 80 donatorëve gjaku edhe nëse ata janë gati për kirurgjinë e trurit, palcës shpinore ose operacioneve komplekse në sy.
Tani ky prag mund të rritet vetëm për të informuar pacientët nëse ata janë ekspozuar ndaj 300 ose më shumë dhurues gjaku, sepse mungesa e rasteve deri tani me vCJD mund të tregojë se rreziku i kapjes së vCJD në gjak mund të jetë më i ulët se sa dyshohej më parë.

Profesor Chris Bunce, drejtor shkencor në qëndrën e Kërkimit të bamirësisë për
Leuçeminë dhe Lymfomat, tha: "Shkalla e rrezikut [i vCJD] për pacientët që marrin transfuzione të rregullta gjaku si pjesë e trajtimit të tyre është ende e pasigurtë.

Një mënyrë për të konstatuar rrezikun do të jetë monitorimi i shpërndarjes së patogjenit midis njerëzve në këtë grup, por mbas saj vjen dhe çështja morale nëse pacientët duhet të informohen ose jo duke përbërë një dilemë për Agjensinë e Mbrojtjes së Shëndetit ".

KOMENTE