English

Gjuha kineze do të mësohet në sistemin parauniversitar

Sot në mbledhjen e qeverisë lidhur me ligjin e ri për arsimin parauniversitar,
shefi numër një i qeverisë deklaroi se ligji mbështetet mbi parime të avancuara dhe së dyti gjuha kineze do të jetë e detyruar si gjuhë e dytë në sistemin parauniversitar.

"Në sistemin parauniversitar do t'i kushtohet rëndësi gjuhës kineze", tha Berisha.
Ligji merr parasysh zhvillimet e rëndësishme në arsimin profesional dhe i lë vendin e duhur formimit të nxënësve, duke shpërblyer edhe punën e arsimtarëve.

Sipas Berishës, në vitin 2005 nga ata që mbaronin shkollën 9 vjeçare vetëm 67 përqind e tyre ndiqnin shkollën e mesme.

KOMENTE