English

Mars, Snickers. Do të ndalojnë produktet me më shumë se 250 kalori në to

Deri në fundin e vitit 2013 kompania Mars e prodhimit të ëmbëlsirave dhe çokollatave do të tregtojë produktet e saj me një shifër kalorish më të ulëta, kjo për të përmirësuar vlerën ushqyese të produkteve të saj.

Pra çdo produkt nuk do i kalojë më shumë se 250 kalori.

Por produktet që janë me paketa më të mëdha kryesisht ato familjare nuk do të ndalohen pasi ato janë bërë për tu ndarë dhe jo që të hahen vetëm nga një person.

KOMENTE