English

Përgjigjen penalisht për aktet e kundraligjshme

Sot në Komisionin e Ligjve janë diskutuar çështje të mprehta lidhur me ndryshimet në kodin Penal.

Partia Socialiste në 13 amedamentet e paraqitura të saj përmes depuetetes së saj Ermonela Felaj, tha se opozita i propozon komisionit që edhe falsifikimi i të dhënave statistikore zyrtare dhe administrative nga nëpunësi publik të dënohet me gjobë ose me burgim deri në 5 vjet.

Ndërsa ndryshimet në Kodin penal lidhur me ndryshimet e që flasin për dhunën në familje si dhe kur prindërve u hiqet e drejta prindërore, kanë kaluar e koncensus të plotë nga të dyja palët.

KOMENTE