English

Shkolla fillore do të bëhet 6 vjet

Sistemi i arsimit bazë pritet të ndryshojë. Specialistet e arsimit në projektligjin e arsimit parauniversitar kanë vendosur që arsimi fillor të jetë gjashtë klasë, arsimi i mesëm i ulët tre klasë.

555

“Së pari nga pikëpamja e krahasueshmërisë në shumicën e vendeve europiane përdoret sistemi 6 vjecar, sepse efektshmëria e të mësuarit me 1-2 mësues është më e mirë për dijet dhe të mësuarit të fëmijës”, tha Zëvendësministri i Arsimit, Halit Shamata.

KOMENTE