English

Përgjigje provimi fantastike nga studentët në Britani dhe SHBA

A keni dëgjuar për botën e mrekullueshme dhe të famshme të Funnyexam.com?

Për të gjithë ata që nuk e dinë, është një faqe interneti mjaft popullore e mbushur me përgjigje të këqija dhe mjaft befasuese të dhëna nga studentët në Britani dhe SHBA.

Mësuesit kanë qindra përgjigje të marra nga studentët, të cilat mbulojnë fusha të ndryshme të edukimit, dhe lind pyetja: - Çfarë po mësojnë saktësisht studentët e sotëm në shkolla?

Përgjigje se si ata arrijnë t'i japin pyetjeve të ndryshme paraqiten në këto foto të cilat janë shkëputuar ashtu si ata janë përgjigjur.
p.sh. 1. Çfarë nënkuptohet me termin 'hermafrodit'? --- Lady Gaga (përgjigjia)
2. Si quhet shkenca që klasifikon gjallesat? racizëm(përgjigjia)


Ju lutem përqëndrohuni dhe merrini seriozisht...

KOMENTE