English

Mite të meshkujve. A i besojnë femrat akoma?

Këshilla pa fund janë thënë dhe stërthënë lidhur me mitet e meshkujve por dhe të femrave lidhur me seksin.
Akoma sot dëgjojmë nga më të ndryshmet, disa thonë janë të vërteta ato që kanë thënë dhe disa të tjera shprehen se kanë qënë të pavlefshme.
Vetëm një gjë dihet e sigurtë, që 2+2=4, të tjerat janë gjithmonë diskutime dhe opinione në zhvillim.

Megjithatë po shkruajmë disa nga mitet që karakterizojnë meshkujt.
A janë të vërteta për ju? Opinionin tuaj shpreheni përmes komenteve tuaja.


1. Nuk do të të respektojnë nëse do të kryesh marrëdhënie seksuale me të që në takimin e parë.

2. Meshkujve u pëlqen “gjuetia”.

3. Nuk mund të ekzistojë një shoqëri e vërtetë midis një mashkulli dhe një femre.

4. Meshkujve u pëlqen gjithmonë të lënë diçka për fantazinë...

5. Meshkujt i kanë frikë femrat e pavarura.

KOMENTE