English

Më pak neurone në Tru, por përsëri jemi superiorë. Studim

Konsensusi në qarqet Neuroscience është që truri i njeriut përmban 100 bilion neurone - por kjo shifër është në të vërtetë 14 bilion më shumë, se sa është zbuluar nga një studim i ri.
Njerëzit në fakt kanë 86 billion - sipas shkencëtares braziliane Dr Suzana Herculano-Houzel.
Me ndihmën e kolegëve, ajo ka numëruar numrin e bërthamave qelizore që i përkasin neuroneve deri sa ka nxjerrë këtë rezultat.

Truri i takonte katër meshkujve të rritur të moshës 50, 51, 54 dhe 71 i cili dhuroi atyre të shkencës - dhe askush nuk kishte vdekur nga një sëmundje neurologjike.

Dr Herculano-Houzel tha: "Ne kemi gjetur se mesatarisht truri i njeriut ka 86 billion neurone. Dhe jo si deri taniqë thuhej se ka 100 billion.
"Edhe pse kjo mund të tingëllojë si një ndryshim i vogël por në të vërtetë është një ndryshim tepër i madh.
Shifra erdhi si një surprizë për shkak se shumica e teksteve dhe artikujve rreth neuroneve, të cilat janë qeliza nervore që bartin mesazhe, të gjithë bien dakord se ka 100 billion prej tyre në trurin e njeriut.
Megjithat Dr Herculano-Houzel,u mundua të gjente nga kishte erdhur kjo shifër.

Studimi i saj paraqet një hap përpara për Neuroscience, por kjo u bë vetëm pasi ajo kishte ardhur në kushtet e bërjes le të themi "supë" të trurit.
Ajo i tha revistës shkencore: "Ajo më mori mua disa muaj kohë për të bërë paqe me këtë ide që unë morra trurin e dikujt ose trurin e një kafshëve dhe e ktheva atë në supë. Por kjo gjë është që kemi qenë të mësuar aq shumë me këtë metodë, sa që njerëzit nuk kishin qenë në gjendje për të marrë.

Edhe pse rezultatet e saj do të thonë që fuqia e trurit tonë është ulur, ne ende kemi mendjet superiore me primatët e tjerë, sepse ne kemi neurone më shumë në tru të cilat janë të përkushtuar për njohje - procese mendore - dhe sjelljen si një e tërë.

KOMENTE