English

INSTAT varet plotësisht nga kryeministri

Ligji i ri për INSTAT, i cili e vendos këtë institucion në varësi të kryeministrit, i votuar vetëm nga të djathtët, nuk është vetëm çështje e politikës së brendshme.
Deputeti socialist Taulant Balla ka theksuar:
“Në progress raportin e vitit 2011 të KE thuhet qartë që dispozitat e ligjit për statisikat në lidhje me rolin e INSTAT, si koordinator kombëtar i sistemit statistikor janë të pamjaftueshme. Ligji gjithashtu nuk arrin të sigurojë një përfaqësim të gjerë të gjithë përdoruesev të statisikave zyrtare. Kuadri ligjor që rregullon rekrutimin e dhe shkarkimin e drejtorit të përgjithshëm të saj, nuk garanton pavarësinë profesionale të INSTAT-it e cila nuk është ardesuar sa duhet në ligj dhe nevojiten përpjekje për të siguruar burime njerëzore dhe financiare të mjaftueshme. Ajo që ndodhi edhe në këtë ndërhyrje jo vetëm që nuk ndryshoi asgjë, por varësia profesionale institucionale u përkeqësua”,
597

KOMENTE