English

Projektligji për Gjykatat Admistrative (VIDEO)

Projektligji për Gjykatat Admistrative pritet të diskutohet në ditët në vazhdim në Komisionin e Ligjeve. Përpara se ky komision të nisë diskutimet, PS ka mbledhur një tryezë konsultative me grupet e interesit për të vjelur mendimet dhe sygjerimet.
624
Deputeti socialist dhe nënkryetari i komisionit të ligjeve ka theksuar:
"Për ne nuk është e rëndësishme miratimi i ligjit në vetvete, për ne nuk është shumë e rëndësishme ngritja e kartonit në një datë të caktuar që do të shënojë miratimin e këtij akti. Për ne është me shumë rëndësi procesi që duam të ndërtojmë që në fund të fundit në qëllimin e përbashkët, një ligj sa më i mirë. Një ligj cilësor që do t'u shërbejë interesave të qytetarëve, interesave të grupeve të interesit e në mënyrë të veçantë, interesave të biznesit"

KOMENTE