English

Shqipëria vend trazit dhe prodhues narkotikësh, shprehet DASH

Departamenti amerikan i Shtetit dhe Strategjisë Ndërkombëtare për raportin e Kontrollit të Narkotikëve, lëshuar të hënën, thotë se vendet e Ballkanit mbeten pikat kryesore tranziti për heroinën afgane, ndërsa lufta kundër trafikantëve pengohet nga korrupsioni dhe institucionet e dobëta shtetërore.
Sipas raportit, Shqipëria, Bullgaria, Kosova, Serbia, Kroacia dhe Bosnje-Hercegovina janë përdorur nga trafikantët dhe narkotikët për të lëvizur heroinën afgane nga Azia Qëndrore në destinacione rreth Evropës Perëndimore. Në një masë më të vogël Maqedonia, Rumania dhe Mali i Zi janë konsideruar edhe si skenë postimi për trafikantët.

Rajoni është financuar dobët, i menaxhuar keq dhe policia, siguria kufitare dhe kontrollet doganore, të dobëta, e bëjnë atë një ndalesë tërheqëse në rrugën e kontrabandës për trafikantët që lëvizin dërgesat në Evropën Perëndimore.

Shqipëria, pavarësisht nga të qenit në rrugën tranzit të heroinës, është gjithashtu një prodhues i rëndësishëm i kanabisit( is also an important cannabis producer) për tregjet në Evropë. Kultivimi është kryer kryesisht në rajonet malore më të largëta të vendit, që qeveria ka vështirësi për t'iu qasur, me destinacionet më të mundshme finale duke qenë Italia dhe Greqia.

"Në përgjigje të presionit ndërkombëtar dhe me ndihmë ndërkombëtare, qeveria e Shqipërisë po përballet me elementët kriminale me më shumë agresivitet, por vazhdon të pengohet nga mungesa e burimeve dhe korrupsioni endemik"

Raporti thekson se korrupsioni mbetet një problem i ngulitur thellë në Shqipëri, duke arritur në majat më të larta të pushtetit, të cilat janë ndihmës dhe nxtës të krimit të organizuar dhe trafikut të drogës.

"Fakti që zyrtarët e lartë të qeverisë gëzojnë imunitet nga ndjekja penale pengon hetimet për korrupsionin në përgjithësi", thotë Departamenti amerikan i Shtetit.

KOMENTE