English

Italia hyn në reçension. E ardhmja parashikohet jo pozitive

Edhe Italia që pretendohej se nuk kishte vlera negative ekonomike, instituti shtetëror statistikor publikon se tremujori i 4-ët i 2011 ka pësuar rënie në prodhimin vendor bruto në një shifër prej 0.7 përqind.

Kjo tregon se Italia është futur në reçension ekonomik si rezultat i rënies që po pëson në 2 tremujorë të njëpasnjëshëm.
Shkaku i borxhit prej 1,900 miliardë (1.9 trillion ) eurosh ka bërë që Italia nga viti 2010 të zbatojë masa të kursimeve, cfarë ka bllokuar aktivitetin ekonomik. Ndërkohë, institucionet ndërkombëtare parashohin rrjedhë shumë më të keqe. Brukseli parasheh që në vitin 2012 prodhimi italian të shënojë rënie prej 1,3%, ndërsa FMN-ja prej 2,2përqind.

KOMENTE