English

Më shumë seks, më shumë imunitet ndaj sëmundjeve

Shëndet të mirë seksual mund të thotë shëndet të mirë fizik.
Duke pasur marrëdhënie seksuale një herë ose dy herë në javë do të keni nivele të larta të antitrupave të quajtur imunoglobulina A ose IgA, e cila mund t'ju mbrojnë nga ftohjet dhe infeksionet e tjera.
Shkencëtarët në Universitetin e Wilkes University në Wilkes-Barre, morrën mostra të pështymës, të cilat përmbanin IgA, nga 112 studentë të universitetit të cilët raportuan frekuencën e seksit që kishin.
U ndanë në tre grupe.
Grupi i parë që kishin seks 2ose 3 herë në javë,
grupi i dytë më shumë se dy herë dhe grupi i 3-të më pak se 1 herë në javë.

Dhe pas analizave të kryera u vu re se grupi parë dhe i 3-të kishte nivele të IgA më të larta gjë që tregon se kanë një imunitet më të lartë.

KOMENTE