English

Referendum për ligjin e ri të menaxhimit të mbetjeve (VIDEO)

Mbi 60 mijë shqiptarë kanë hedhur firmën e tyre për mbajtjen e një referendumi për ligjin e ri të menaxhimit të mbetjeve.
645
"Tek neni 126, paragrafi 3 i Kodit Zgjedhor është një dispozitë, e cila ndër të tjera krijon kushtet për të realizuar referendumet për të shfuqizuar pjesë të ligjit, ndërkohë që kjo dispozitë është në kundërshtim me Kushtetutën e Shqipërisë, e cila në nenin 150 të saj, pikën 1, përcakton se referendumet mund të zhvillohen për shfuqizimin e ligjit", thotë Kristaq Kume, ish-kryetar i KQZ-së.

KOMENTE