English

Tadic: Serbia do të vazhdojë të mbështesë serbët në rajon

Presidenti serb Boris Tadic në konferencën e dhënë në Beograd të enjten me përfaqësuesit e serbëve nga rajoni për bashkëpunim dhe mbrojtjen e interesave ka theksuar se serbët duhet të jenë qytetarë lojalë të vendeve ku ata jetojnë dhe ka shtuar se Serbia do të vazhdojë mbështetjen dhe inkurajimin e të gjitha aktiviteteve dhe projekteve që synojnë ruajtjen e identitetit kombëtar të serbëve në rajon.

Presidenti theksoi gjithashtu se qeveria serbe ka zbatuar vendimin e arritur në seancën e mëparshme të Këshillit për Marrëdhëniet me serbët në rajon, sipas të cilit Serbia mori përsipër kostot e tarifave konsullore për pranimin dhe shkarkimin nga shtetësia serbe për serbët në rajon.

Përfaqësuesit e serbëve në rajonin shprehën kënaqësinë që vendi kishte fituar statusin e kandidatit në BE dhe theksoi se progresi i Serbisë në procesin e integrimit evropian ka një rëndësi të konsiderueshme për të gjitha vendet dhe qytetarët në rajon.

Këshilli për Marrëdhëniet me serbët në rajon përfshin presidentin serb, Kryeministrin,të huajt, fenë dhe diasporën, edukimin, kulturën dhe financat si dhe kryetarin e Këshillit Ekzekutiv të Vojvodinës, përfaqësues të Kishës Ortodokse Serbe (KOS) dhe Komisionerin e Komisariatit për Refugjatët.

Këshilli mban takime me serbët nga diaspora një herë ose dy herë në vit.

Këshilli për Marrëdhëniet me serbët në rajon u krijua në dhjetor 2009, dhe është ngarkuar me ruajtjen e identitetit të gjuhës serbe në diasporë dhe mbrojtur interesat e serbëve.

KOMENTE