English

Ulen eksportet shqiptare (VIDEO)

713
INSTAT: Eksportet shqiptare kanë pësuar një ulje të konsiderueshme në krahasim me një vit më parë.Megjithatë në krahasim me një muaj më parë me janarin e 2012-tës shënojnë një bilanc pozitiv. Kështu sipas raportit të INSTAT në shkurt 2012 eksportet patën një rritje me 5.2 përqind në krahasim me janarin e 2012-tës dhe ulje me 29.5 përqind në krahasim me shkurtin 2011. Ndërsa importet për muajin shkurt pësuan një rritje në krahasim me një vit më parë. Sipas INSTAT deficiti tregtar edhe për këtë muaj vijon që të pësojë rritje me 1.4 përqind krahasuar me muajin paraardhës dhe një rritje prej 35.9 përqind, krahasuar me shkurtin 2011.

KOMENTE