English

Çfarë është seksi?

Të gjithë kanë mendimet e tyre dhe po ashtu japin përkufizimet e tyre mbi seksin.

Është thjesht çështje fizike apo dhe e domosdoshme? Po ato ose ata që nuk arrijnë gjatë jetës së tyre të kenë mardhënie seksuale si ndihen dhe a janë ndryshe nga të tjerët?

Të gjithë do të qeshin lidhur me këtë pyetje por është e rëndësishme të dihet apo të diskutohet rreth çështjes së seksit.

Mendime të ndryshme.

1. Seksi është një mardhënie fizike, asgjë më shumë e asgjë më pak. Nëse ju jeni përgjegjës dhe nuk dëmtoni asnjë, atherë nuk ka asnjë problem.
Vendosja e vlerave të moralit vijnë vetëm ngo soqëritë fetare.

2. Seksi është lehtësim stresi
të bën të ndihesh mirë
mënyrë për të bërë fëmijë
të bën të bukur

3. Detyrues i përjetshëm i dy shpirtrave në pasion të thellë dhe lumturi kozmike.

4. Seksi është kur 2 ose më shumë njerëz kryejnë mardhënie.

5. Shumë njerëz mësojnë ta përkufizojnë seksin me një burrë kryesisht me aktin seksual, një formë e të bërit dashuri që përshtatet mirë me orgazmën dhe kënaqësinë meshkullore, por që nuk na përshtatet domosdoshmërisht neve. Sipas përkufizimeve mashkullore standarte të gjitha prekjet, lëpirjet, thithjet dhe përkëdhelitë që na ndezin quhen përgatitëset e aktit të madh - aktit seksual. Disa tekste madje na quajnë me çrregullime, ose të ftohta nëse nuk kalojmë në orgazëm gjatë kryerjes së aktit.

KOMENTE