English

Institucionet shtetërore debitorët më të mëdhenj ndaj ujësjellësit

UKT(ujësjellësi i Tiranës) ka bërë të ditur se borxhi i institucioneve shtetërore rezulton të jetë rreth 1 milion e 800 mijë dollarë.

Sipas UKT-së rezulton se 13 komuna dhe bashki në Tiranë janë debitorë me 500 mijë dollarë ku 5 prej tyre kanë edhe borxhin më të lartë.

Rezulton se 97 institucione buxhetore dhe jobuxhetore janë debitore ndaj UKT-së me një shumë prej 1.3 mln dollarë.

Ndërrmarrja e ujësjellësit ka lajmëruar debitorët për shlyerjen e menjëhershme të borxhit në të kundërt do të ndërpresin furnizimin me ujë dhe do të pëballen me ligjin.

KOMENTE