English

Akademikët shqiptarë në maqedoni të shqetësuar për abetaren e përbashkët. Pse duhej të përjashtohej Maqedonia?

Pas vendimit të përdorimit për një abetare të përbashkët mes Shqipërisë dhe Kosovës intelektualët dhe autorët shqiptarë nga Shkupi, kanë shprehur shqetësimin tyre për përjashtinmin e nxënësve shqiptare të Maqedonisë nga ky projekt.
Akademiku Ali Aliu ka shprehur shqetësimin e tij:
“Mbrëmë dëgjova se është arritur një marrëveshje për një abetare të përbashkët por me këtë rast përjashtohet Maqedonia. Pra kjo abetare do të funksionente vetëm në Shqipëri dhe Kosovë. Në këtë fushë të komunikimit fatkeqësisht nuk po ecim ashtu siç duhet dhe kjo është mungesë e dijes së inciativave e shqetësimeve të individëve që janë në këto fusha këtej dhe andej”.
911

KOMENTE