English

Gratë ushtarake ushqejnë fëmijët me gji. Debat i nxehtë global ((FOTO)

Fotot e marra nga dy nëna, duke i dhënë gji foshnjave të tyre me uniformë ushtarake ka hapur një çështje të nxehtë globale.
Nënat shërbejnë në bazën e Forcave Ajrore dhe sipas komenteve të ndryshme nuk lejohet dhënia e gjirit ndërkohë që janë me uniformën ushtarake pasi është një përçmim.

Fotot janë marrë për Mom2Mom Breastfeeding Support Group, e ngritur nga një grua ushtarake dhe nënë e tre fëmijëve për të rritur ndërgjegjësimin e të drejtave të të gjitha grave për t'i dhënë gji në publik.

Crystal Scott, themelues i Mom2Mom, kërkoi nga gratë të paraqesin për grupin mbështetës që ajo ka themeluar në janar për të ndihmuar ata që jetojnë dhe punojnë në Bazën Ajrore Fairchild Force jashtë në Spokane, Washington.

Edhe gratë që janë këtu nuk mund të privohen nga e drejta për t'i dhënë gji fëmijëve. Nuk ka politika ose rregullore në ndonjë nga degët ushtarake që të miratojë, apo kundërshtojë ushqyerjen me gji me uniformë.

Ligji amerikan shprehet se një grua mund të ushqejë me gji fëmijën e saj në çdo vend në një ndërtesë Federale apo në pronën Federale.

KOMENTE