English

Lista e përmbaruesve gjyqësorë privatë që futen në provim

Në mbështetje të ligjit nr. 10031, datë 11.12.2008 “Për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat”, Urdhrit nr. 399, datë 05.09.2012 të Ministrit të Drejtësisë “Për përcaktimin e përbërjes së Komisionit, rregullat për funksionimin e tij, modalitetet, procedurat dhe mënyrën e zhvillimit të provimit, si dhe tematikën e provimit të kualifikimit të përmbaruesve gjyqësorë privatë”, si dhe Urdhrit nr. 400, datë 05.09.2012 të Ministrit të Drejtësisë “Për përcaktimin e datës së zhvillimit të provimit të kualifikimit të përmbaruesve gjyqësorë privatë”, dje më datë 13.09.2012, Ministri i Drejtësisë ka miratuar listën e propozuar nga struktura përgjegjëse për shqyrtimin e dokumentacionit, të kandidatëve që kualifikohen dhe skualifikohen nga pjesëmarrja në provim.

Sipas kësaj liste, kualifikohen të marrin pjesë në provim 65 kandidatë dhe janë skualifikuar nga pjesëmarrja në provim 6 kandidatë. Sipas urdhrit nr. 400/2012 të Ministrit të Drejtësisë, kandidatët e skualifikuar kanë të drejtë të paraqesin ankesë pranë Ministrit të Drejtësisë brenda datës 14.09.2012, ora 16.00. Ankesat duhet të depozitohen pranë Sektorit të Arkiv-Protokollit, në Ministrinë e Drejtësisë.

EMËR MBIEMËR
1. ADAM JAHJA
2. ALBAN KOTE
3. ALBERT SANI
4. ALDENIS CULLHAJ
5. ALFRED IMERAJ
6. ANDI KOCAQI
7. ANDIOLA BANO
8. ARDIT HAJDINI
9. ARMID TAUZI
10. BESMIR KODRA
11. BESMIR RRAPAJ
12. BESNIK REXHEPAJ
13. BLEDAR DERVISHAJ
14. BLEDAR PASHO
15. BRUNILDA BEKTESHI (VASHA)
16. DRITAN ET’HEMI
17. EDMOND ZOTO
18. ELVIS SULKUQI
19. EMILJANO GJOZA
20. ENDRIT HASA
21. ENKELA PRIFTI
22. ENUAR MERKO
23. ERJOLA XHUVANI
24. ERJON BARDHI
25. ERJON SULAJ
26. ETLEVA SHERIFI27. FATJONA DUKA
28. FLORIAN ALLKJA
29. FLORJAN PERI
30. FLORJAN TAÇI
31. FRAN TOSKU
32. GENCI TERPO
33. GENTA TAFA (BUNGO)
34. GENTI LACI
35. GENTIAN KOÇI
36. GENTIANA MILKANI
37. GËZIM HASAJ
38. HARRALLAM HILA
39. HOLSTI ZENELAJ
40. ILIA BILI
41. ILIA ELEZI
42. IRENA META
43. IRMA ARAPI
44. JOANA KOÇI
45. JOHANA LAÇI
46. JONIDA UJKASHI
47. JULIAN QOSE
48. JULIANA BYLYKBASHI
49. JURGEN SELIMI
50. LEONARD HYQMETI
51. MARJELA MILE
52. MARSELA MEZINI (KEREKU)
53. MIMI ZYLA
54. MUHAREM SHUTINA
55. NATASHA LASKA
56. NERITAN ÇUKO
57. NORIS ZENELAJ
58. OLGERT BERBERI
59. RENATO ZIU
60. ROLAND DEDA
61. STEFAN XHILLARI
62. TEVIK MALLKUÇI
63. TOMORR HOXHA
64. VIOLA AHMETI
65. ZEF KOLOMBI

KOMENTE