English

Datat e strehimit të studentëve në bujtina

1. Datat e Strehimit në Bujtina për Studentet e TS-1 sh.a., viti II-VI

Për studentet e vitit të II-VI, sipas listë pasaportës, nga data 01.10.2012 deri në datë 04.10.2012. Pas kësaj date, studentët nuk do akomodohen në vendin e planifikuar në bujtinë. Pagesa vetëm pranë Filialeve të B.K.T.

2. Datat e Strehimit në Bujtina për Studentët e TS-1 sh.a. Viti I-rë

Për studentët e vitit të I-re, sipas listë pasaportës, nga data 05.10.2012 deri në datë 07.10.2012. Pagesa për strehimin pranë bujtinave përkatëse.

3. Datat e Strehimit në Bujtina për Studentët e TS-2 dhe TS-3

Për studentët e TS-2 dhe TS-3, pas datës 08.10.2012 në rast se ka vende të lira në bujtina.

KOMENTE