English

Adriatik Llalla, prokurori që zë vendin e Ina Ramës (VIDEO)

Presidenti Bujar Nishani dekretoi dje në postin e prokurorit të ri të përgjithshëm, drejtuesin aktual të Inspektoriatit të Deklarimit të pasurive të zyrtarëve të lartë, Adriatik Llalla. Vendimi i tij erdhi pasi mandati i prokurores së përgjithshme Ina Rama u konsiderua i përfunduar në 22 nëntorin e kaluar.
Në dekret tuhej:

Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 149.1 të Kushtetutës, si dhe të nenit 7, pika 1, të ligjit nr. 8737 , datë 12.02.2001 “Per organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti Adriatik Llalla, emërohet Prokuror i Përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 7840
Tiranë, më 03.12.2012

1535

KOMENTE