English

Shfuqizoni njerëzit me karakter të vështirë

Arben Malaj - Bashkëpunimi me njerëz me karakter të ashpër mund t’iu bëjë të ndiheni të pafuqishëm. Çfarë mund të bëni nëse një klient po sillet si i marrë dhe një prej kolegëve tuaj po kritikon ashpër prezantimin tuaj. Ju mund të përmirësoni situatën duke bërë këto tre gjëra:

Zhvendos vëmendjen. Fokusohuni në ndjesitë tuaja. Thuaj diçka si psh. “ Ndihemi i shqetësuar sepse e di që ky takim është shumë i rëndësishëm dhe unë më të vërtet besoj shumë në propozimet e mia””. Kjo iu ndihmon t’i paraprini kritikës së jashtme dhe të përgjigjeni në mënyrë të menduar mirë.

Përgjigjuni me një vëzhgim jo gjykues. Reagimi i menjëhershëm ndaj sulmeve vetëm sa do të përshkallëzonte situatën. Një qëndrim si ai i mësipërm e çarmatos personin tjetër dhe zakonisht tërhiqen nga pozicionet e tyre.

Bëni pyetje të menduara mirë. Për shembull, nëse një klient vazhdon të t’iu përgjigjet telefonatave ndërkohë që ju po bëni prezantimin thoni, “ Ju ndoshta jeni të zënë – por a ka ndonjë arsye të fortë prej të cilës nuk po marrë vëmendjen tuaj?”. Një pyetje i ndihmon të tjerët që të bëhen më të ndërgjegjshëm për sjelljet e tyre, dhe ndoshta do të ndikoj në ndryshimin e sjelljes së tyre.

KOMENTE