English

Berisha i pranishëm ë ingurimin e portalit të e-Punësim, në Ministrinë e Punës

Kryeministri Berisha ishte i pranishëm sot në inaugurimin e portalit të e-Punësim, në Ministrinë e Punës dhe Çështjeve Sociale. Portali është rezultat i projektit suedez “Informatizimi i Shërbimeve të Punësimit” dhe po zbatohet nga Shërbimi Kombëtar i Punës (ShKP). Vlera e investimit është 500 mijë euro, grant i qeverisë Suedeze dhe është implemetuar nga kompania shqiptare Cacttus.

Nëpërmjet këtij portali, qytetarët shqiptarë do të mund të kërkojnë dhe aplikojnë për vende të lira pune, si dhe kompanitë private mund të publikojnë pozicionet e tyre të lira në kohë reale, në mënyrën më të shpejtë dhe transparente nëpërmjet internetit, nga kompjuteri i tyre ose telefoni celular, në portalin zyrtar të Shërbimit Kombëtar të Punësimit. Ai është i shtrirë në 12 zyrat rajonale të punësimit, 24 zyrat lokale të punësimit, përfshin informatizimin e plotë të sistemit të brendshëm të Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe sistemin e portalit në internet www.epunesim.gov.al.

Kryeministri Berisha vlerësoi të gjithë ata që janë angazhuar dhe kanë bërë të mundur realizimin e këtij projekti. Më tej, në fjalën e tij, Kryeministri Berisha renditi disa nga masat dhe reformat e ndërmarra nga qeveria për të nxitur punësimin në vend. “Ne vendosëm të heqim taksën mbi kapitalin. Qeveria shqiptare është nga të paktat qeveri që e marrin këtë vendim, por e merr me bindjen e thellë se kjo do të nxisë krijimin e vendeve të punës dhe punësimin. Ne vendosëm të heqim Taksën e Vlerës së Shtuar për të gjitha inputet bujqësore, të çdo lloji qofshin ato. Ne jemi të bindur se kjo do të bëjë shumë më kompetitive bujqësinë e Shqipërisë. Kjo do të nxisë edhe më shumë sipërmarrjen e lirë në agrobiznes dhe në bujqësi. Për të ndikuar fuqishëm në tregun e punës, ne hoqëm tatim fitimin mbi të ardhurat personale për të gjithë punonjësit me rrogë nën 300 mijë lekë. Dhe kjo vetëm në sektorin privat përfshin mbi 200 mijë punonjës të këtij vendi. Për të ndikuar në punësim, ne së shpejti do të kalojmë ligjin, sipas të cilit qeveria do të marrë përsipër kontributet sociale dhe të heq çdo lloj detyrimi takse, për tre vjet, për çdo të ri të punësuar në sektorin privat. Ne e bëjmë këtë për të rinjtë, sepse punësimi i tyre ka një rëndësi të jashtëzakonshme për ata dhe për vendin”, u shpreh Kryeministri.

Gjithashtu, Kryeministri Berisha shprehu angazhimin se “në moshën dixhitale do të bëjmë gjithçka për të kapur nivelet më të larta”.

KOMENTE