English

Vlerësimi i zgjedhjeve 2013. Mbërrin nesër në Tiranë ekipi vlerësues i ODIHR

Një ekip vlerësues i ODIHR, “Needs Assesment Mission” do të mbërrijë nesër në Tiranë dhe do të qëndrojë në Tiranë nga data 11 deri 14 mars, për të vlerësuar nevojat e vëzhgimit të zgjedhjeve në Shqipëri.

Pas takimeve në Tiranë, ky mision do të bëjë një raport për të vlerësuar se cilat janë nevojat për vëzhguesit, për numrin e tyre, etj.
Sipas rregullave të procedurës së Organizatës OSBE, ODIHR-i është ftuar me notë verbale (në dhjetor 2012) të Misionit të Republikës së Shqipërisë pranë Organizatave Ndërkombëtare në Vjenë për të dërguar një mision vëzhgimi në zgjedhjet parlamentare në Shqipëri të 23 qershorit 2013.

Kjo ftesë është bërë menjëherë pas dekretimit të zgjedhjeve nga Presidenti i Republikës.

KOMENTE