English

LGBT, kërkon më shumë të drejta. Do të rishikohet Kodi i Punës (VIDEO)

Tashmë komunitieti LGBT, ka shtrirë kërkesat e tij në çdo fushë socialo-jetësore.

Ky komunitet kërkon më shumë të drejta në punësim, strehim, asimim. Ministria e Punës në qëndrimin e saj pro të drejtave të këtij komuntieti bëri të ditur se është duke u rishikuar kodi i punës për të shmangur paragjykimet e LGBT, në punësim.
Jo vetëm në Shqipëri por dhe në vende të ndryshme të rajonit ky komunitit kërkon një strategji më të plotë me masa më të forta anti-diskrimini për t'i parë këta individë të njëjtë me të gjithë të tjerët.
1716

KOMENTE