English

Berisha bashkëbisedon me përfaqësues të agjencive të punësimit

Kryeministri Berisha bashkëbisedoi sot iniciativat në lidhje me tregun e punës, me përfaqësues të agjencive të punësimit, kryetarë të qarqeve, të cilët kanë aplikuar disa instrumente të rinj për aktivizimin e tregut të punës, përfaqësues të Organizatës Ndërkombëtare e Punës (ILO) dhe akademikë.

Reformimi i tregut të punës synon rritjen eficensës për shërbimet e punësimit dhe përshtatjen e pagesave të papunësisë, për t’i kthyer në nxitës për punësimin. Bashkëbisedimi u ndërtua mbi diskutimin e përshtatjes së modelit Hartz në Shqipëri. Ky model konsiston në reformimin e sistemit të shërbimeve të punësimit, krijimin e qendrave one-stop-shop, de-rregullimin e tregut të punës, heqjen e kufizimit për punën me kohë të pjesshme, përsëritjen automatike të kontratës për moshat mbi 52 vjeç, financimin e fillimit të një biznesi të vogël (Kompania “Ime”), krijimin e vendeve të reja të punës (minijob dhe midijob) nëpërmjet reduktimit të taksave.

Adaptimi i këtij modeli në Shqipëri bëhet i mundur pas implementimit të reformave fiskale dhe administrative si reduktimi i një sërë taksash që ndihmojnë zhvillimin e biznesit dhe hapjen e vendeve të reja të punës; përfundimi i informatizimit të shërbimit të punësimit; pilotimi me sukses i disa instrumenteve të ngjashëm në tregun e punës; përdorimi i programeve të punësimit, të vlerësuara për impaktin e tyre; mbështetja e biznesit social, i ngjashëm me minijobs dhe midijobs; pjesëmarrja e pushtetit lokal në programet e punësimit; reforma në sistemin e asistencës sociale, i kombinuar me shërbimet e punësimit; përgatitja e ndryshimeve në Kodin e Punës, për hapësirat e kontratave me kohë të pjesshme.

KOMENTE