English

Udhëtimi pa viza, vetëm për vendet që ofrojnë të njëjtën gjë për qytetarët e BE-së

BE-ja së shpejti mund të jetë në gjendje të rivendosë kërkesat për viza për vendet që nuk lejojnë qytetarët evropianë të cilët lëvizin pa viza, sipas rregullave të reja të miratuara nga komiteti civil më 8 prill.

Sipas propozimit BE do të jetë në gjendje për të pezulluar udhëtimin pa viza në rastin e një rritje drastike, ose papritur të numrit të migrantëve ose aplikacione të pabazuara për azil, por vetëm si mjetin e fundit. Rregullat e reja do të duan kohë për të rrënë dakord nga shtetet anëtare para se të mund të hyjnë në fuqi.

Parimi i reciprocitetit

Disa nga vendet ku qytetarët e të cilit gëzojnë udhëtimin pa viza në BE ende refuzojnë të kthehen favor. Për shembull, SHBA ende kërkon njerëz nga Bullgaria, Qiproja, Polonia dhe Rumania për të marrë një vizë para se të mund të udhëtojnë atje.

Parlamentarët kanë ndryshuar propozimin e Komisionit Evropian për një përditësim të rregullimit të vizave të BE-së vizave për të forcuar "mekanizmin e reciprocitetit",që do të thotë se në qoftë se një vend jashtë BE-së nuk lejon udhëtimin pa viza, atëherë BE-ja do të lejojë të rivendë kërkesat për viza për qytetarët e saj.

Agustín Díaz de Mera, një anëtar i grupit spanjoll cili është drejtues për propozimin me anë të Parlamentit, shpjegoi: "parimi i reciprocitetit që vendi i tretë duke përfituar nga një heqje e vizave të BE-së duhet të bëjë trajtimin e njëjtë për qytetarët e BE-së është një tipar kyç i Politikës së përbashkët të vizave të BE-së".

Urgjencat

Rregullat e reja do të mundësojnë BE-ja përkohësisht të rivendosë vizat në rast urgjence. Komisioni ka shtuar këtë, si kërkesë të shteteve anëtare që ankohen për fluks të madh të azilkërkuesve, pasi kërkesat për viza u hoqën për shtetasit e disa vendeve.

Megjithatë, deputetët theksuan se pezullimi i udhëtimit pa viza duhet të përdoret vetëm si mjet i fundit në emergjenca, që do të thotë një rritje e konsiderueshme dhe e papritur e numrit të migrantëve të parregullt, kërkesave të pabazuara për azil ose aplikacione që refuzuojnë ripranim.

KOMENTE